ajet2

8. “Gospodaru naš, ne dopusti srcima našim da skrenu, kada si nam već na pravi put ukazao, i daruj nam Svoju Milost; Ti si, uistinu, Onaj koji mnogo daruje!

9. Gospodaru Naš, doista ćeš Ti skupiti sve ljude, na Dan, u koji sumnje nema.” – Allah će, doista, obećanje održati. (Imranova porodica – sura treća)